เว็บไซต์ Yougov BrandIndex บ.วิจัยของอังกฤษได้ทำการวิจัยเรื่อง ความประทับใจต่อแบรนด์ Facebook (Brand Impression) หลังจากที่หนังเรื่อง The Social Network หนังที่ว่าด้วยเรื่องราวของ มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก(Mark Zuckerberg) และความเป็นของ Facebook
Read More →