การตลาดออนไลน์ โคตรง่ายสไตล์ ครูบอย

maximumboy.com

สัมมนา รุกตลาดผ่าน Facebook สัมมนาระดับ Basic และ Advance

สัมมนา รุกตลาดผ่าน Facebook สัมมนาระดับ Basic และ Advance

KruBOY’s I-Smart Seminar ครั้งที่ 2 & 3 (**** เรียนผ่าน Closed Facebook Group หรือ กลุ่มปิดบนเฟสบุ้ค ผู้ที่ได้รับINVITEถึงจะเข้าได้ ***) สัมมนาออนไลน์ “รุกตลาดผ่าน Facebook สัมมนาระดับ Basic และ Advanced ” เป็นการสอนการตลาดออนไลน์ ครั้งสุดท้าย ก่อนอำลาวงการ ให้ความรู้การตลาดออนไลน์ และe-commerce ฉะนั้น ไม่มีเม้ม! Facebook Basic Course: 1 – 5 มี.ค. 2016 Facebook Advanced Course :7 – 9 มี.ค. 2016 อ่านรายละเอียด > http://www.maximumboy.com/i-smart-seminar-facebook-marketing