การตลาดออนไลน์ โคตรง่ายสไตล์ ครูบอย

maximumboy.com

คลิปสัมมนา Omni Channel Marketing ที่มหิดล ปี 57

คลิปสัมมนา Omni Channel Marketing ที่มหิดล ปี 57

ไปเป็น Guest Speaker ใน?Omni Channel Marketing อาจจะช้าไปบ้าง แต่ผมเพิ่งไปเจอมาสำหรับ คลิปงานสัมมนา ?”จับขาช็อปยุคใหม่ให้อยู่หมัด สยบทุกช่องทางด้วย Omni-Channel Marketing? ครั้งแรกของไทย” ที่จัดไปเมื่อ 15 พ.ค. 2557 เป็นคลิปที่ เฮียมั่งคง แห่ง Munkonggadget.com ถ่ายเอาไว้ ซึ่งมาดูอีกที ผมว่าแนวคิด Omni Channel?Strategy?ยังคงนำมาปรับใข้ได้อยู่ครับ สรุปปัจจัยที่ทำให้ Omni-Channel Marketing สำเร็จ จากที่น้องๆ CMMU ได้ทำวิจัยและนำเสนอในสัมมนาครั้งนี้ สรุปได้ว่า องค์ประกอบของ Omni-Channel Marketing ประกอบไปด้วย 1. กลยุทธ์การเชื่อมโยงช่องทางเข้าหากัน(Integrated Channel) 2. เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยใช้ Big Data 3. การส่งมอบประสบการณ์ที่ดี อย่างต่อเนื่อง (Consistently Delivering consumer-oriented experiences) 4.?การสร้างความผูกพันกับลูกค้าRead more about คลิปสัมมนา Omni Channel Marketing ที่มหิดล ปี 57[…]