การตลาดออนไลน์ โคตรง่ายสไตล์ ครูบอย

maximumboy.com

อนาคตการช้อปปิ้งคือแบบนี้! Continuous Commerce

อนาคตการช้อปปิ้งคือแบบนี้! Continuous Commerce

เว็บไซต์ OgilvyDo ได้นำเสนอแนวคิดของอนาคตการช้อปปิ้ง โดยใช้ชื่อว่า ? Continuous Commerce ? ในอนาคต การค้าการขายแบบดิจิตัลจะไม่ใช่แค่การช้อปปิ้งบนเว็บไซต์เท่านั้น แต่จะเป็นการชอปปิ้งผ่านช่องทางหลากหลาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ผ่านองค์ประกอบ 3 ประการ Omni Channel ? ช่องทางค้าขายแบบไร้รอยต่อ Relationship ? สร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องและปรับสินค้าและบริการให้เข้ากับปัจเจกหรือแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง Experience ? ส่งมอบประสบการณ์ผ่านทุกช่องทางที่ลูกค้าเห็นและเข้าถึง ใน VDO CLIP เราจะได้เห็นภาพ องค์ประกอบทั้งสาม ทำให้การช้อปปิ้งแบบต่อเนื่อง เป็นอย่างไรลองดูครับ ? The future of digital commerce is more than just a shopping cart on a website, it means seamlessly integrating a brand?s shoppingRead more about อนาคตการช้อปปิ้งคือแบบนี้! Continuous Commerce[…]