การตลาดออนไลน์ โคตรง่ายสไตล์ ครูบอย

maximumboy.com

เรียนรู้ 8 วิธีเพิ่มยอดขายออนไลน์ จากงาน #TDET2015

เรียนรู้ 8 วิธีเพิ่มยอดขายออนไลน์ จากงาน #TDET2015

เมื่อวันDigital Marketing and eBusiness Trend 2015 ที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญให้ไปร่วมฟังงานสัมมนา Thailand Digital & e-Business Trends หรือเรียกสั้นว่า TDET 2015 ที่จัดขึ้นโดย บ. eFrastructure ซึ่งเป็นสัมมนาที่เจาะเทรนด์ของการตลาดออนไลน์และe-business และรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า การขาย การตลาดออนไลน์ มาคุยให้เราฟัง ได้แก่?คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (CEO & Founder efrastructure Co,. Ltd.) , คุณเอกชัย ปาริชาติกานนท์ (Managing Director Winter Egency Co., Ltd.) , คุณเอกราช ศาลยุติเดช (

COO Pay Solutions Co., Ltd.) ,?คุณธีรนิติ์ เจียรพัฒนาคม (General Manager Zocial, inc.) ,?คุณปภาดา อมรนุรัตน์กุล?(Managing Director RedRank Co,. Ltd.) และ?คุณพัทยา อุประ (User Experience Design Comparison Co,. Ltd.) นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่องของการตลาดออนไลน์และการทำธุรกิจออนไลน์จาก ผู้บริหารจากหลายองค์กรมาแชร์ประสบการณ์จริงอีกด้วยครับ

เข้าเรื่อง ?8 วิธีเพิ่มยอดขายออนไลน์

Read more about เรียนรู้ 8 วิธีเพิ่มยอดขายออนไลน์ จากงาน #TDET2015