คลิปสัมมนา Omni Channel Marketing ที่มหิดล ปี 57

ไปเป็น Guest Speaker ใน?Omni Channel Marketing

อาจจะช้าไปบ้าง แต่ผมเพิ่งไปเจอมาสำหรับ คลิปงานสัมมนา ?”จับขาช็อปยุคใหม่ให้อยู่หมัด สยบทุกช่องทางด้วย Omni-Channel Marketing? ครั้งแรกของไทย” ที่จัดไปเมื่อ 15 พ.ค. 2557
เป็นคลิปที่ เฮียมั่งคง แห่ง Munkonggadget.com ถ่ายเอาไว้ ซึ่งมาดูอีกที ผมว่าแนวคิด Omni Channel?Strategy?ยังคงนำมาปรับใข้ได้อยู่ครับ

สรุปปัจจัยที่ทำให้ Omni-Channel Marketing สำเร็จ

จากที่น้องๆ CMMU ได้ทำวิจัยและนำเสนอในสัมมนาครั้งนี้ สรุปได้ว่า องค์ประกอบของ Omni-Channel Marketing ประกอบไปด้วย

1. กลยุทธ์การเชื่อมโยงช่องทางเข้าหากัน(Integrated Channel)

2. เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยใช้ Big Data

3. การส่งมอบประสบการณ์ที่ดี อย่างต่อเนื่อง (Consistently Delivering consumer-oriented experiences)

4.?การสร้างความผูกพันกับลูกค้า โดยเริ่มจากภายในองค์กรสู่ภายนอก โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง?(Engaging employee to create a customer centric organization)

 

สัมมนา Omni Channel Marketing

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.