ไปเป็น Guest Speaker ใน Omni Channel Marketing

อาจจะช้าไปบ้าง แต่ผมเพิ่งไปเจอมาสำหรับ คลิปงานสัมมนา  “จับขาช็อปยุคใหม่ให้อยู่หมัด สยบทุกช่องทางด้วย Omni-Channel Marketing” ครั้งแรกของไทย” ที่จัดไปเมื่อ 15 พ.ค. 2557
เป็นคลิปที่ เฮียมั่งคง แห่ง Munkonggadget.com ถ่ายเอาไว้ ซึ่งมาดูอีกที ผมว่าแนวคิด Omni Channel Strategy ยังคงนำมาปรับใข้ได้อยู่ครับ

สรุปปัจจัยที่ทำให้ Omni-Channel Marketing สำเร็จ

จากที่น้องๆ CMMU ได้ทำวิจัยและนำเสนอในสัมมนาครั้งนี้ สรุปได้ว่า องค์ประกอบของ Omni-Channel Marketing ประกอบไปด้วย

1. กลยุทธ์การเชื่อมโยงช่องทางเข้าหากัน(Integrated Channel)

2. เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยใช้ Big Data

3. การส่งมอบประสบการณ์ที่ดี อย่างต่อเนื่อง (Consistently Delivering consumer-oriented experiences)

4. การสร้างความผูกพันกับลูกค้า โดยเริ่มจากภายในองค์กรสู่ภายนอก โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Engaging employee to create a customer centric organization)

 

สัมมนา Omni Channel Marketing

เนื่องจากผมได้ทำการเปลี่ยน Hosting และเกิดปัญหาเรื่องการแสดงผล ทำให้ต้องย้าย Blog เรื่องเก่าๆ เอามาเก็บไว้ใน Folder  ใหม่ สำหรับใครที่ต้องการอ่านเรื่องเกี่ยวกับ e-Commerce / Digital Marketing / Omni-Channel / Life เก่าๆ เข้าไปที่นี่ >>  http://www.maximumboy.com/e-commerce-digital-marketing-old/

 

:)